انواع قالب کانی شاپ

قالب فروشگاهی وردپرس کانی شاپ

این نسخه از قالب کانی شاپ ، نسخه استاندارد آن می باشد .

قالب کانی شاپ - پلن پایه

این محصول شامل قالب فروشگاهی کانی شاپ و 7 ماژول مگامنوی سه سطحی ، پروفایل حرفه ای ، تبلیغات گوشه ای ، منوهای شناور ، راهنمای انتخاب محصول ، باکس چرخشی محصولات و گروه بندی حرفه ای می باشد .

قالب کانی شاپ - پلن پرو

این محصول شامل قالب فروشگاهی کانی شاپ و 12 ماژول اختصاصی برند محصولات ، خرید سریع ، محتوای انعطاف پذیر ، مگامنوی سه سطحی ، پروفایل حرفه ای ، تبلیغات گوشه ای ، منوهای شناور ، راهنمای انتخاب محصول ، باکس چرخشی محصولات ، گروه بندی حرفه ای ، محصولات جایگزین و محصولات مرتبط با نوشته می باشد .

پکیج شماره 1 کانی شاپ

شامل ماژول های مگامنوی سه سطحی ، باکس چرخشی حرفه ای ، پروفایل حرفه ای و تبلیغات گوشه ای
و همچنین افزونه های مزایده ، چندفروشندگی دکان ، قیمت گذاری و تخفیفات داینامیک و پرداخت چند مرحله ای

پکیج شماره 2 کانی شاپ

شامل ماژول های مگامنوی سه سطحی ، باکس چرخشی حرفه ای ، پروفایل حرفه ای و تبلیغات گوشه ای
و همچنین افزونه های مزایده ، چندفروشندگی دکان ، قیمت گذاری و تخفیفات داینامیک ، پرداخت چند مرحله ای ، افزونه صفحه ساز ویژوال کامپوزر ، افزونه مکمل صفحه ساز ویژوال کامپوزر ultimate addons ، افزونه ویرایش گروهی محصولات ، افزونه حرفه ای سئو وردپرس Yoast SEO Premium ، افزونه ویرایش گروهی محصولات ووکامرس ، پیکربندی حرفه ای امنیت وبسایت وردپرس
، پیکربندی استاندارد افزونه یوست Yoast جهت افزایش سئو وردپرس

پکیج شماره 3 کانی شاپ

شامل ماژول های مگامنوی سه سطحی ، باکس چرخشی حرفه ای ، پروفایل حرفه ای ، تبلیغات گوشه ای ، راهنمای انتخاب محصول و گروه بندی حرفه ای محصولات
و همچنین افزونه های مزایده ، چندفروشندگی دکان ، قیمت گذاری و تخفیفات داینامیک ، پرداخت چند مرحله ای ، افزونه صفحه ساز ویژوال کامپوزر ، افزونه مکمل صفحه ساز ویژوال کامپوزر ultimate addons ، افزونه ویرایش گروهی محصولات ، افزونه حرفه ای سئو وردپرس Yoast SEO Premium ، افزونه ویرایش گروهی محصولات ووکامرس ، افزونه مقایسه حرفه ای محصولات ، افزونه صدور حرفه ای فاکتور ، افزونه نماد و نشان محصولات
و سرویس های پیکربندی حرفه ای امنیت وبسایت وردپرس ، پیکربندی استاندارد افزونه یوست Yoast جهت افزایش سئو وردپرس

پکیج شماره 4 کانی شاپ

شامل ماژول های مگامنوی سه سطحی ، باکس چرخشی حرفه ای ، پروفایل حرفه ای ، تبلیغات گوشه ای ، راهنمای انتخاب محصول ، گروه بندی حرفه ای محصولات ، محتوای انعطاف پذیر و خرید سریع
و همچنین افزونه های مزایده ، چندفروشندگی دکان ، قیمت گذاری و تخفیفات داینامیک ، پرداخت چند مرحله ای ، افزونه صفحه ساز ویژوال کامپوزر ، افزونه مکمل صفحه ساز ویژوال کامپوزر ultimate addons ، افزونه ویرایش گروهی محصولات ، افزونه حرفه ای سئو وردپرس Yoast SEO Premium ، افزونه ویرایش گروهی محصولات ووکامرس ، افزونه مقایسه حرفه ای محصولات ، افزونه صدور حرفه ای فاکتور ، افزونه نماد و نشان محصولات ، سئو محصولات ووکامرس ، ابزار کلمات کلیدی گوگل ، افزایش سرعت با موشک وردپرس و پیشنهادات هوشمندانه
و سرویس های پیکربندی حرفه ای امنیت وبسایت وردپرس ، پیکربندی استاندارد افزونه یوست Yoast جهت افزایش سئو وردپرس

پکیج شماره 5 کانی شاپ

شامل ماژول های محصولات جایگزین ، محصولات مرتبط با نوشته ، برند محصولات ، مگامنوی سه سطحی ، باکس چرخشی حرفه ای ، پروفایل حرفه ای ، تبلیغات گوشه ای ، راهنمای انتخاب محصول ، گروه بندی حرفه ای محصولات ، محتوای انعطاف پذیر و خرید سریع
و همچنین افزونه های مزایده ، چندفروشندگی دکان ، قیمت گذاری و تخفیفات داینامیک ، پرداخت چند مرحله ای ، افزونه صفحه ساز ویژوال کامپوزر ، افزونه مکمل صفحه ساز ویژوال کامپوزر ultimate addons ، افزونه ویرایش گروهی محصولات ، افزونه حرفه ای سئو وردپرس Yoast SEO Premium ، افزونه ویرایش گروهی محصولات ووکامرس ، افزونه مقایسه حرفه ای محصولات ، افزونه صدور حرفه ای فاکتور ، افزونه نماد و نشان محصولات ، سئو محصولات ووکامرس ، ابزار کلمات کلیدی گوگل ، افزایش سرعت با موشک وردپرس و پیشنهادات هوشمندانه
و سرویس های پیکربندی حرفه ای امنیت وبسایت وردپرس ، پیکربندی استاندارد افزونه یوست Yoast جهت افزایش سئو وردپرس

پکیج کامل طراحی سایت فروشگاهی وردپرس

شامل ماژول های محصولات جایگزین ، محصولات مرتبط با نوشته ، برند محصولات ، مگامنوی سه سطحی ، باکس چرخشی حرفه ای ، پروفایل حرفه ای ، تبلیغات گوشه ای ، راهنمای انتخاب محصول ، گروه بندی حرفه ای محصولات ، محتوای انعطاف پذیر و خرید سریع
و همچنین افزونه های مزایده ، چندفروشندگی دکان ، قیمت گذاری و تخفیفات داینامیک ، پرداخت چند مرحله ای ، افزونه صفحه ساز ویژوال کامپوزر ، افزونه مکمل صفحه ساز ویژوال کامپوزر ultimate addons ، افزونه ویرایش گروهی محصولات ، افزونه حرفه ای سئو وردپرس Yoast SEO Premium ، افزونه ویرایش گروهی محصولات ووکامرس ، افزونه مقایسه حرفه ای محصولات ، افزونه صدور حرفه ای فاکتور ، افزونه نماد و نشان محصولات ، سئو محصولات ووکامرس ، ابزار کلمات کلیدی گوگل ، افزایش سرعت با موشک وردپرس و پیشنهادات هوشمندانه
و سرویس های پیکربندی حرفه ای امنیت وبسایت وردپرس ، پیکربندی استاندارد افزونه یوست Yoast جهت افزایش سئو وردپرس